Om

Om Count Me In Too!

COUNT ME IN TOO -- VET for mennesker med særlige behov via kulturelle institutioner (CMI2) er støttet af EU via ERASMUS PLUS-programmet og løber fra 01.09.2015 til 31.08.2017. Holdet bag CMI2 er i gang med at udvikle et ultrasimpelt app-udviklings-værktøj, der skal gøre det muligt for erhvervsskolelærere, pædagoger, arbejdsgivere, coaches og andre at lave enkle trænings-apps til specifikke opgaver til brug for ansatte og elever med indlæringsvanskeligheder. Formålet med app'en er at gøre det muligt for de ansatte at udføre de givne opgaver mere selvstændigt. App-generatoren vil blive ledsaget af instruktionsvideoer, og til hver app vil der være en undervisningsvejledning til underviseren.

Count Me In Too er baseret på en overbevisning om, at ingen EU-borgere bør blive udsat for diskrimination i forbindelse med uddannelse eller arbejde. Projektet er nødvendigt, fordi det inkluderer mennesker, der har særlige vanskeligheder på grund af visse fysiske, sociale og individuelle indlæringsanskeligheder. Inklusion på arbejdspladser og VET inden for kunst og kultur betragtes som en meget betydningsfuld måde at opnå erfaring på forskellige områder og spiller en central rolle for at at gøre det lettere for disse mennesker at få arbejde. Med udgangspunkt i behovsanalyserne og erfaringerne fra de tidligere projekter og studier ønsker partnerne i CMI2 at åbne for en ny forståelse for uddannelse af disse særlige grupper med det formål at skabe plads til dem på arbejdsmarkedet. Dette er relevant i alle EU-landene. Projektet vil udvikle et ultrasimpelt app-udviklings-værktøj, der skal gøre det muligt for arbejdsgivere, supervisorer, mentorer og jobcoaches at skabe enkle opgavebaserede apps, som kan hjælpe ansatte og praktikanter med indlæringsvanskeligheder til at kunne arbejde mere selvstændigt. Værktøjet vil blive ledsaget af en instruktionsvideo og en manual. De enkelte apps vil gøre det muligt for personer med indlæringsvanskeligheder at udføre arbejdsopgaver som korrekt påklædning og hygiejne, grundlæggende stavning, grundlæggende regning, håndværksopgaver som at fremstille en dukke, et lys eller en fuglekasse, eller sociale kompetencer som at tage imod gæster eller kunder.

Materialet vl blive afprøvet og brugt af hver af de deltagende institutioner med en vejledning i, hvordan man kan integrere app'en på arbejdspladsen. Projektet vil desuden udvide CMI-træningsmaterialet ved at tilbyde versioner på polsk, tysk og ungarsk. Ved at kombinere det nye app-udviklings-værktøj med allerede eksisterende VETPRO- træningskurser og e-læringsmateriale vil vi forbedre adgangen og brugbarheden i mange flere EU-lande.
Resultaterne af projektet vil være:

  1. En trænings-app-generator, som vil gøre det muligt for VETPROs og arbejdsgivere at udvikle simple trænings-apps til mennesker med særlige behov.
  2. Generatoren vil blive brugt til at udvikle 8 trænings-apps til mennesker med autisme, Downs syndrom og andre handicaps.
  3. Et sæt uddannelsesvejledninger og træningsvideoer om brugen af app-generatoren.
  4. Udvidede behovsanalyser og beskrivlser af anvendelsen med nye eksempler, oversat til alle partnerlandenes sprog.
  5. En publikation med eksempler på innovative metoder.
  6. Tilpasning af et it-kursus med moduler om brugen af app-generatoren.
  7. Samarbejde på tværs af sektorerne mellem VET, mennesker med særlige behov og den kulturelle sektor
  8. EN OER-platform