O NAS

Program WEŹ I MNIE POD UWAGĘ (COUNT ME IN TOO!, CMI2 ) dla osób z trudnościami w uczeniu się, prowadzony przez instytucje kulturalne, jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS PLUS i trwa od 01.09.2015 do 31.08.2017. Zespół CMI2 opracowuje bardzo proste narzędzie do tworzenia aplikacji, które umożliwi instruktorom kursów zawodowych, menadżerom, trenerom pracy, itp. tworzenie prostych aplikacji instruktażowych dla pracowników i stażystów z trudnościami w uczeniu się. Aplikacje mają na celu danie pracownikom większej niezależności w wykonywaniu powierzonych zadań. Do generatora aplikacji dołączone będą filmy instruktażowe, a do każdej aplikacji - instrukcja dla trenera.

Informacje dodatkowe ARTES