Niektóre aplikacje stworzone przy wykorzystaniu generatora aplikacji