Partnerzy

Teatr Grodzki (Partner wiodący)

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, założone z inicjatywy artystów, edukatorów, propagatorów kultury oraz przedsiębiorców, jest zaangażowane we wspieranie dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych z grup społecznie wykluczonych. Teatr Grodzki jest jedyną organizacją non-profit w rejonie południowej Polski o tak złożonym i szerokim programie artystycznym i edukacyjnym dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Informacje dodatkowe

e-Learning Studios

Oferujemy rozwiązania związane z zastosowaniem technologii w nauczaniu, których nasi klienci potrzebują dla celów nowoczesnego kształcenia w miejscu pracy - w dowolnej kombinacji i na dowolną skalę wymaganą przez nich oraz przez osoby, które uczą. Nasze kreacje dostosowane do potrzeb oparte są na metodologiach nauczania, teoriach projektowania oraz na zrozumieniu interakcji człowiek-komputer. Jest dla nas niezwykle ważne, aby technologia w nauczaniu była pomocą, a nie barierą, dla uczących się. Z pasją zaprzęgamy najlepsze technologie do procesu edukacyjnego.

Informacje dodatkowe

Elderberry AB

Elderberry AB zajmuje się opracowywaniem programów nauczania i badaniami strategicznymi; tworzeniem, testowaniem, edycją i publikacją materiałów na potrzeby edukacji szkolnej, edukacji młodzieży, dorosłych, nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego, często o implikacjach społeczno-kulturalnych czy też związanych z obszarami miejskimi. Firma ma doświadczenie w zakresie tradycyjnych metod tworzenia materiałów edukacyjnych, jak również w zakresie eLearningu i eKultury.

Informacje dodatkowe

GAIA Museum Outsider Art

GAIA Museum to muzeum sztuki Art Brut. Głównym celem GAIA Museum jako organizacji kulturalnej jest zapewnienie ogółowi społeczeństwa doświadczeń kulturalnych, wiedzy i edukacji. Muzeum organizuje 3-4 specjalne wystawy rocznie i posiada stałą kolekcję prezentującą ogromny wachlarz dzieł sztuki artystów krajowych i zagranicznych z trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami psychicznymi. GAIA pełni również funkcję sekretariatu Europejskiego Stowarzyszenia Art Brut.

Informacje dodatkowe

BEST

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH został założony w roku 1990 jako niezależna austriacka organizacja zapewniająca kształcenie ustawiczne, możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz usługi doradztwa zawodowego. Główne zadania instytutu polegają na rozwijaniu innowacyjnych programów szkoleniowych dla osób młodych (+16) i dorosłych, z których wiele znajduje się w niekorzystnej sytuacji i pochodzi ze środowisk imigranckich. Są to programy z zakresu kształcenia ustawicznego i zawodowego, doradztwa i coachingu, a także aktywizacja osób poszukujących pracy oraz pracujących.

Informacje dodatkowe

Symbiosis

Fundacja Symbiosis jest organizacją non-profit świadczącą usługi dla osób niepełnosprawnych. Pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Od 1999 roku oferuje usługi w zakresie: opieki dziennej, centrów niezależnego życia, transportu specjalnego, zatrudnienia, spędzania czasu wolnego oraz terapii. Fundacja Symbiosis działa na Węgrzech Północnych, ma cztery siedziby i zapewnia miejsca pracy dla prawie 200 pracowników. Fundacja świadczy różne usługi dla ponad 300 klientów w całym kraju.

Informacje dodatkowe