OM OSS

Count Me in Too!(CMI2) - VET för personer med funktionshinder genom kulturinstitutioner, finansieras av Europeiska unionen genom Erasmus + programmet och löper mellan 2015/01/09 och 2017/08/31. Projektet kommer att utveckla ett väldigt enkelt verktyg för att skapa appar. Verktyget gör det möjligt för chefer, arbetsledare, mentorer och jobbcoacher att skapa enkla uppgiftsbaserade appar för att ge arbetstagare och praktikanter med inlärningssvårigheter möjlighet att arbeta mer självständigt. Till appskaparen följer en handledning och varje app kommer med en lärarhandledning.

Läs mer ARTES