Om

Om Count Me In Too!

Count Me in Too!(CMI2) - VET för personer med funktionshinder genom kulturinstitutioner, finansieras av Europeiska unionen genom Erasmus + programmet och löper mellan 2015/01/09 och 2017/08/31. Projektet kommer att utveckla ett väldigt enkelt verktyg för att skapa appar. Verktyget gör det möjligt för chefer, arbetsledare, mentorer och jobbcoacher att skapa enkla uppgiftsbaserade appar för att ge arbetstagare och praktikanter med inlärningssvårigheter möjlighet att arbeta mer självständigt. Till appskaparen följer en handledning och varje app kommer med en lärarhandledning.

CMI2 bygger på åsikten ​​att ingen europeisk medborgare ska diskrimineras inom utbildningsområdet eller i arbetslivet. Projektet är nödvändigt eftersom det omfattar personer som är missgynnade på grund av vissa fysiska, sociala och individuella inlärningssvårigheter. Praktikplatser och yrkesutbildning inom sektorn för konst och kultur anses vara ett viktigt sätt att få erfarenhet inom olika områden, och de spelar en central roll för att öka anställningsbarheten. Baserat på behovsanalys och erfarenheter från tidigare projekt och studier vill partnerna i CMI2 öppna upp för en ny förståelse för att utbilda dessa särskilda grupper i syfte att finna den plats i arbetslivet. Detta är relevant i alla EU-länder. Projektet kommer att utveckla ett väldigt enkelt verktyg för att skapa appar. Verktyget gör det möjligt för chefer, arbetsledare, mentorer och jobbcoacher att skapa enkla uppgiftsbaserade appar för att ge arbetstagare och praktikanter med inlärningssvårigheter möjlighet att arbeta mer självständigt. Till appskaparen följer en handledning och varje app kommer med en lärarhandledning. Det kommer att bli en instruktionsvideo och handbok för verktyget. Apparna kommer att hjälpa människor med inlärningssvårigheter att arbeta sig igenom jobbrelaterade uppgifter som 'Redo att gå till jobbet - hygien och klädsel'; 'Enkel matematik'; 'Hantverk - Att göra en docka, ljusstake eller fågelholk' eller 'Social kompetens - att ta emot besökare/kunder'.

Det kommer att testas och användas av varje partnerorganisation med riktlinjer på hur appen kan användas på arbetsplatsen. Projektet kommer också att utöka CMI-utbildningsmaterialet genom att erbjuda versioner på polska, tyska och ungerska. Genom att kombinera den nydesignade appskaparen med de redan etablerade VETPRO-utbildningarna och eLearningmaterialet kommer vi att öka användbarheten och tillgängligheten i många fler EU-länder.
Resultaten av programmet är:

  1. En appskapare ger VETPROs och arbetsgivare möjlighet att skapa enkla instruktioner rörande arbetsuppgifter för personer med funktionshinder.
  2. Appskaparen kommer att användas för att skapa åtta utbildningsappar, lämpliga för personer med autism, Downs syndrom och personer med andra funktionshinder
  3. Instruktioner och videor om hur du använder appskaparen
  4. Utökad behovsanalys och en genomgång av god praxis med nya exempel, översatt till varje partnerspråk
  5. En publikation med exempel på innovativa metoder
  6. Anpassning av en lT-utbildning med moduler om hur du använder appskaparen
  7. Sektorsövergripande samarbete mellan yrkesutbildning, kultursektorn och de som arbetar med personer med inlärningssvårigheter
  8. En OER-plattform