Partners

Teatr Grodzki (Huvudpartners)

Teatr Grodzki grundades av konstnärer, pedagoger, kulturfrämjare och entreprenörer och har engagerat sig i att stödja barn, ungdomar, vuxna och äldre från socialt utslagna grupper. Teatr Grodzki är den enda icke-vinstdrivande organisationen i södra Polen med ett sådant komplext och brett konstnärligt och pedagogiskt program för att bekämpa social utslagning.

Läs mer

e-Learning Studios

Vi tillhandahåller de tekniska särlösningar våra kunder behöver för ett modernt arbetsplatslärande - anpassat efter vad de och deras elever kräver. Våra skräddarsydda lösningar bygger på pedagogiker i instruktionsdesign, designteorier och en förståelse för interaktion mellan dator och människa. Vi lägger stor vikt vid att teknik är ett redskap och inte ett hinder för eleverna, och vi är passionerade i att utnyttja det bästa inom teknik för lärande.

Läs mer

Elderberry AB

Elderberry AB genomför utveckling av kursplaner och strategiska studier, författande, utvärdering, redigering och publicering av material, riktade mot grundskola, gymnasium, vuxenstuderande, lärare och personer som går en yrkesutbildning. Materialet har ofta sociokulturell och urban inriktning. Företaget har erfarenhet med såväl traditionella metoder för läromedel såväl som med eLearning och eCulture.

Läs mer

GAIA Museum Outsider Art

GAIA Museum är ett museum för outsiderkonst. Som en kulturorganisation är GAIA Museums primära mål är att ge allmänheten kulturupplevelser, kunskap och utbildning. Museet har tre till fyra specialutställningar per år och en permanent samling som visar bredden av konst skapad av nationella och internationella konstnärer med inlärningssvårigheter och mentala hälsoproblem. GAIA är också sekretariatet för det europeiska 'Outsider Art Association'.

Läs mer

BEST

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH grundades 1990 som en oberoende österrikisk organisation för att tillhandahålla fortbildning, grundexamen och yrkesrådgivning. Dess huvudsakliga verksamhet omfattar utveckling av innovativa utbildningsprogram för unga (16+) individer och vuxna, många av dem missgynnade och med invandrarbakgrund. BEST tillhandahåller även kontinuerlig yrkesutbildning, rådgivning och coachning och aktivering för arbetssökande och anställda.

Läs mer

Symbiosis

Stiftelsen Symbios är en ideell tjänsteleverantör för personer med intellektuella funktionshinder och autism. Stiftelsen erbjuder följande tjänster sedan 1999: dagvård, boenden, transporter, anställningar, fritidsaktiviteter och terapier. Symbios driver fyra centra i norra Ungern, vilket har skapat nästan 200 anställningstillfällen. Genom dess olika tjänster har stiftelsen fler än 300 kunder i hela Ungern.

Läs mer